Opprett ny nettbruker på et eksisterende kundeforhold

NB!! Vennligst vær oppmerksom på at denne portalen kun er tilgjengelig for kunder i Norge.

Please be aware that this portal is only available to customers in Norway.

Oppgi organisasjons- eller kundenummer for å identifisere kunderelasjon

Sikkerhetsspørsmål

Skriv svaret i boksen under
brukeravtalen
Send forespørsel